Imprint

  • Nosilec spletne strani: Konzorcij vinarjev Vipavske doline
  • Besedila: Manuela Korečič
  • Fotografije: Marjan Močivnik
  • Oblikovanje: Andrej Hribernik
  • Izdelovalec spletne strani: Inter-es d.o.o.

  • Spletna stran je bila izdelava v okvru projekta LAS maja 2020.