<

Konzorcijska vina - Izbrano

Vipavska dolina - terase izbrano

Oznaka «Vipavska dolina- Terase Izbrano« se podeljuje izključno vinom, ki ustrezajo vsem kriterijem kakovosti in pridelave, določenih v Pravilniku pridelave »Vipavska dolina Izbrano« Konzorcija vinarjev Vipavske doline. Pravilnik o pridelavi sestavljajo trije tehnološki stebri: vinogradništvo, enologija in biodiverziteta.

Zunanja kontrola oziroma certificiranje (komisijo sestavljajo strokovnjaki na terenu in kleti) s preverjanjem in sledljivostjo tehnoloških opravil ter z degustacijsko potrditvijo pred polnjenjem, zagotavlja potrošniku in vinarju garancijo o kakovosti vina in dodani vrednosti.

Lastnosti in posebnosti leg, vinogradov, načina pridelave grozdja in predelave vin, ki želijo pridobiti oznako »Vipavska dolina – Terase Izbrano«

 • Za vino z oznako »Vipavska dolina – Terase Izbrano« mora biti vinograd nasajen na absolutnih vinogradniških legah, na flišnatih terasah (v hribu z minimalnim 20 % nagibom) ali zasajen na platoju na vrhu gričev, na flišu.
 • Minimalna starost vinogradov za bela sveža vina je 3 leta, za strukturna rdeča pa 10 let.
 • Vinograd primeren za omenjeno oznako potrdi Strokovni svet Konzorcij-a vinarjev Vipavske doline.
 • Komisija za pregled vinogradov predpiše oglede vinograda in jih opravi do zaključene faze dozorevanja. Pri tem oceni vinograd po 100-točkovni modificirani kvalitativni oceni vinogradniških opravil in fenoloških karakteristik vinske trte. Minimalna ocena, ki jo mora vinograd dobiti je 85 točk.
 • Za vina z oznako »Vipavska dolina – Terase Izbrano« je prinos pridelka omejen na maksimalno 6 ton/ha in maksimalno 2.0 kg/trs.
 • Določene so zahteve in sodobne smernice tehnologija pridelave tako belih in rdečih strukturnih vin.
 • Bela vina kategorije »Vipavska dolina – Terase Izbrano« lahko zorijo v inoks in delno v lesenih (barrique) sodih. Rdeča vina kategorije »Vipavska dolina – Terase Izbrano« zorijo minimalno 12 mesecev v 30% novih ali 1x rabljenih hrastovih barrique ali drugih, večjih sodih, ostalo pa v inoks ali večjih lesenih sodih.
 • Belo vino izbrane kakovosti »Vipavska dolina – Terase Izbrano« se lahko plasira na trg minimalno po 6 mesecih po trgatvi.
 • Rdeče vino kategorije »Vipavska dolina – Terase Izbrano« se lahko plasira na trg minimalno po 18 mesecih po trgatvi.
 • Vina z oznako »Vipavska dolina – Terase Izbrano« so na vonju sortno karakteristična s poudarjeno sadno noto in lepo vkomponirano lesno noto lesenih sodov. V ta segment so vključena rdeča in bela strukturna vina ter njihove zvrsti. Po strukturi okusa so bogata, dozorela z lepo vkomponiranimi in mehkimi tanini ter prijetnim pookusom. Primerna so za daljša zorenja.
 • Za pridobitev naziva »Vipavska dolina – Terase Izbrano« strokovna sedemčlanska komisija potrdi senzorično kakovost in končno ustreznost vina.
 • Vinogradnik skrbi za ohranjanje in razvoj biodiverzitete vinograda z naravi prijaznimi tehnologijami in naravnimi elementi kot so zeleni pasovi, poraščenimi naravnimi pregradami (npr. živa meja) ter druge ekološke niše, kar prispeva k večji biološki pestrosti.
 • Z mehanskim zatiranjem plevelov vinogradnik teži k manjši uporabi herbicidov, z uravnoteženim gnojenje s hlevskim gnojem pa pozitivno vpliva na rast vinske trte, kakovost pridelka ter boljšo kakovost vina.

Vina s konzorcijsko značko.

Konzorcijska vina 2022

Pregled vin, ki so v letu 2022 prejele oznako "Terase Izbrano"

Konzorcijska vina 2021

Pregled vin, ki so v letu 2021 prejele oznako "Terase Izbrano"

Konzorcijska vina 2020

Vina so bila potrjena s strani strokovne komisije dne 18.4.2020.