<

Spominska soba Jožefa Tominca in Simona Gregorčiča

Goriški slavček Simon Gregorčič, najpomembnejši slovenski pesnik in duhovnik, je na Gradišču preživel dobrih 21 let. Tu je med leti 1882 in 1887 ter med 1897 in 1899 opravljal službo vikarja. Po upokojitvi se je leta 1903 preselil v Gorico. V vasi je kupil del Tominčevega posestva in na njem sezidal hišo. V tem času je redno pisal in objavljal poezijo, ustanovil bralno društvo ter vodil pevski zbor. Njegovo življenje je močno zaznamovalo prebivalce Gradišča, ki še vedno radi pripovedujejo zgodbe o njegovem življenju. Nanj poleg spominske sobe spominjajo tudi doprsni kip v Spominskem parku, spominska plošča na bivšem župnišču in Gregorčičeva spominska pot, ki vodi iz Renč na Gradišče.

Eden največjih slovenskih portretistov 19. stoletja Jožef Tominc je na Gradišču preživel zadnja leta svojega življenja in je tu tudi pokopan. V vasi nanj spominjajo doprsni kip v Spominskem parku, spominska plošča na hiši številka 74 in pet podob v cerkvi Brezmadežne Device Marije, ki jih je slikar podaril domači cerkvi.